واله زمانی فعال کارگری، صبح روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.
به گزارش هرانا ازدلایل بازداشت و اتهامات منتسب شده به این فعال کارگری تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست.
طبق گزارش هرانا شب سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹، واله زمانی، فعال کارگری آزاد شد.
چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹