صادقی مبارکی رییس کل بیدادگری استان زنجان امروز پنجشنبه ۱۷ مهر از آزادی نرگس محمدی، فعال حقوق بشری، خبر داد. به گزارش رسانه های حکومتی به نقل از صادقی نیارکی، رییس کل دادگستری استان زنجان، «مجازات نرگس محمدی با استفاده از قانون اخیرالتصویب کاهش مجازات حبس، تقلیل یافت و او از زندان آزاد شد.»
نیارکی گفت که دادگاه درباره محمدی اعمال تخفیف کرد و او «با رافت اسلامی آزاد شد». به گفته نیارکی «نرگس محمدی ۱۰ سال مجازات حبس لازم‌الاجرا داشت که با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس و موافقت دادگاه، میزان حبس او به هشت و نیم سال کاهش پیدا کرد و با پایان محکومیت هشت سال و نیم حبس، شب گذشته از زندان آزاد شد.»

پنجشنبه ۱۷مهر  ۱۳۹۹