آخوند روحانی به‌دنبال بی‌عملی رژیم و رها کردن مردم در میدان مین کرونا، امروز شنبه ۱۹مهرماه در جلسه ستاد حکومتی مقابله با کرونا به صحنه آمد و در ادامه مقصر جلوه دادن مردم تصمیم گرفت کسری بودجه خود را هم از جیب مردم کرونا‌زده تأمین کند.
وی گفت: «برای اصنافی که پروتکل‌های بهداشتی را مراعات نمی‌کنند در مرحله اول تذکر داده می‌شود، در مرحله دوم ۳۰۰هزار تومان و در مرحله سوم نیز یک میلیون تومان جریمه می‌شوند».
آخوند روحانی میزان جریمه برای افراد متخلف از پروتکل‌های بهداشتی را ۲۰۰هزار تومان ذکر کرد
آخوند روحانی تحت عنوان مقررات، جرایم سنگینی که با درآمد اغلب مردم همخوانی ندارد وضع کرده است.
این در حالیست که خود او و خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع که غم نان و معیشت مردم را ندارند در قرنطینه امن نشسته و هیچ اقدامی برای حفاظت از مردم انجام نداده‌اند.
شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹