گزارش روزنامه فرانسوی لوموند
روزنامه لوموند ۱۸مهرماه در مورد درگذشت شجریان استاد موسیقی نوشت: «خبر درگذشت شجریان باعث راهپیمایی گسترده‌ای در تهران شد. جمعیت شعارهای سیاسی «دیکتاتورها می‌میرند، شجر هرگز نمیرد، یا ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما را دادند. شجریان، خواننده و آهنگساز متعهد، بیش از هر موسیقی دانی در طول نیم قرن اخیر چه در داخل و چه در خارج ایران مطرح بود».
لوموند افزود: «وی به‌عنوان یک چهره ملی در طول زندگی طولانی خود، ابتدا در زمان شاه و سپس در زمان جمهوری اسلامی با مقام‌های تهران روابط دشواری داشت. شجریان گفته بود آهنگهای او همیشه مربوط به اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور است. او نسبت به رژیم معترض بود».
شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹