مارک شولتز قهرمان کشتی جهان در یک پیام توئیتری ۲۱مهر نوشت: ۵۱درصد اعدامهادر جهان در ایران انجام می‌شود. ۹۰درصد مردم ایران مخالف دولت هستند. رژیم ایران با ایجاد وحشت حکومت می‌کند. نوید افکاری به‌خاطر شرکت در تظاهرات به‌خاطر نقض حقوق‌بشر اعدام شد.
وی افزود: رژیم ایران از دستگاه برای قطع انگشتان دست مجرمین در انظار عمومی استفاده می‌کند.

دوشنبه  ۲۱ مهر ۱۳۹۹