بلومبرگ روز سه‌شنبه ۲۲مهر در مطلبی درباره آینده رژیم ایران و بحران‌هایی که رژیم در آن گرفتار است نوشت: «رژیم ایران یک جذام بین‌المللی باقی مانده و ایرانیها کاملا ایمانشان را به رژیم از دست داده‌اند و برای خامنه‌ای دادن شانس به یک سپاهی برای حفظ میراثش برای ریاست‌جمهوری ممکن است منطقی‌ترین کار باشد».
بلومبرگ در این نوشته با عنوان «رئیس‌جمهور بعدی (رژیم) ایران ممکن است یک شخص نظامی باشد» افزود: «پیروزی کاندیدایی از سپاه پاسداران برای ریاست‌جمهوری در ایران یک گسست از سنت موجود خواهد بود.
نشانه‌های اولیه حاکیست سرتیپ حسین دهقان کاندیدای جلودار است دو نفر دیگر پرویز فتاح و سعید محمد هستند که همه از سپاه پاسداران می‌باشند و فتاح در حال حاضر بنیاد مستضعفان را اداره می‌کند که توسط خامنه‌ای کنترل می‌شود.
سعید محمد هم مؤسسه خاتم‌الانبیا را اداره می‌کند.رسیدن یک فرد نظامی به ریاست‌جمهوری و آن هم از سپاه به کنترلهایی که بر سپاه بوده خاتمه می‌دهد و علاوه بر این خصومتها با آمریکا را عمیق‌تر می‌سازد که سپاه پاسداران را نامگذاری تروریستی کرده و فرماندهان ارشد تحریم شده اند.
سه شنبه  ۲۲ مهر ۱۳۹۹