بر اساس اخبار رسیده زندانیان در تیپ‌های زندان تهران بزرگ دچار کمبود مواد غذایی هستند و گرسنگی می‌کشند.
بر اساس این گزارش مدتی است که تخم‌مرغ از جیره غذایی زندانیان کم شده است. هنگامی که غذا توزیع می‌شود، به هر زندانی حدود ۱۲-۱۰قاشق برنج می‌رسد و زندانی باید کمبود مواد غذایی را با هزینه خودش تأمین کند تا سیر شود.
از سوی دیگر بدلیل اینکه آب این زندان از چاه‌های آلوده تأمین می‌شود، زندانیان آب آشامیدنی ندارند و باید هر بطری آب را به قیمت ۳هزار تومان خریداری کنند.
این در حالی است که زندانیان محل تامین معاش ندارند و عموم آنها پیش از دستگیری سرپرست خانوار بوده‌اند. اما حال علاوه بر اینکه خانواده‌هایشان بدون سرپرست باقی مانده‌اند، خود نیز برای حداقل معاش محتاج خانواده‌هایشان هستند.
در این زندان هر روز صبح زندانیان را از ساعت شش و نیم صبح بیدار کرده و از ساعت ۷ تا ۸صبح به اجبار در هوای سرد به هواخوری می‌فرستند و آمارگیری می‌کنند
سه شنبه  ۲۲ مهر ۱۳۹۹