شرکت آمریکایی گوگل برای دومین بار، حساب کاربری شبکه هوساتی وی معاونت برون مرزی صداوسیمای رژیم را در پلتفرم یوتیوب و جی میل مسدود کرد.
هفته گذشته نیز توئیتر در اقدامی مشابه، حساب کاربری شبکه هیسپان تی وی معاونت برون مرزی صداوسیمای رژیم را به دلیل «نقض قوانین صادرات» در شبکه اجتماعی مذکور مسدود کرد.
سه شنبه  ۲۲ مهر ۱۳۹۹