خانه آزادی یا فریدام هاوس در گزارش جدید خود به قطع اینترنت توسط رژیم در آبانماه ۹۸ اشاره کرده است.

در گزارش سالانه خانه آزادی که درباره آزادی اینترنت در جهان و در روز چهارشنبه ۲۳مهرماه منتشر شد، این بار نیز از رژیم ایران به‌عنوان یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت نام برده شده است.

هم‌چنین در گزارش سالانه خانه آزادی به سرکوب معترضان در آبان ماه سال۹۸ در ایران اشاره می‌شود و این‌که رژیم ایران برای سرکوب اعتراضها، دسترسی شهروندان خود به اینترنت را قطع کرد.

در گزارش به واکنش رئیس‌جمهوری آمریکا نسبت به قطع اینترنت در ایران اشاره می‌کند که وی گفت: «ایران آن‌قدر بی‌ثبات شده است که رژیم تمام سیستم اینترنتی را قطع کرد تا مردم خوب ایران نتوانند درباره خشونت شدیدی که در داخل آن کشور جریان دارد، صحبت کنند».

گزارش خانه آزادی حاکی است که برخی دولتها به بهانه همه‌گیری کرونا بر شدت کنترل و سانسور اینترنت افزوده‌اند که ایران، روسیه و چین حوزه خصوصی شهروندان را نادیده گرفته و به بهانه حفظ امنیت، به اطلاعات حساس کاربران دسترسی دارند.

در گزارش آمده است که حرکتهایی در چین و ایران برای ساخت اینترنت داخلی و قطع ارتباط با دنیای آزاد ابراز نگرانی کرده است.

گفتنی است که در یک سال اخیر رژیم ایران چندین بار سعی کرد اینترنت را قطع کند خصوصاً در تیرماه گذشته وقتی که میلیون‌ها کاربر با هشتگ «اعدام نکنید» خواستار لغو اعدام سه معترض آبان‌ماه شدند، رژیم ایران بار دیگر در اینترنت اخلال ایجاد کرد.

قطع اینترنت در ایران با درگذشت محمدرضا شجریان استاد بزرگ موسیقی ایران و تجمع مردم در تهران رخ داد.

در رده‌بندی خانه آزادی، ایسلند یکبار دیگر به‌عنوان کشوری که بیشترین آزادی اینترنت را دارد، معرفی شده است. هم‌چنین، چین برای ششمین سال متوالی به‌عنوان بدترین کشور از نظر آزادی اینترنت معرفی شده است.

چهارشنبه  ۲۳ مهر ۱۳۹۹