نماینده یمن در کمیته اول مجمع عمومی درباره خلع‌سلاح و امنیت جهانی گفت: این نشست همزمان است با جنگی که کشور من به‌دلیل کودتای شبه‌نظامیان حوثی به مدت بیش از پنج سال از آن رنج می‌کشد. این شبه‌نظامیان توسط رژیم ایران تأمین مالی می‌شوند. آنها هم‌چنین در زمینه لجستیک و هم نظامی از طرف رژیم ایران پشتیبانی می‌شوند. شبه‌نظامیان حوثی با موشکهای بالستیک، پهپاد و مینهای زمینی و دریایی که علیه مردم یمن استفاده می‌شود، مردم یمن را می‌کشند.

چهارشنبه  ۲۳ مهر ۱۳۹۹