محمد مساعد خبرنگار: «مالک شرکت نیشکر هفت‌تپه با پرداخت رشوه‌های سنگین بیش از ۶۰۰ میلیون دلار فقط ارز دولتی گرفته بود.
این رقم صد میلیون دلار بیشتر از بودجه‌ای است که کشور ۲۷۰ میلیون نفری اندونزی برای تامین تبلت و اینترنت دانش‌آموزان محروم خود در نظر گرفته است.»
تازه تبلت و اینترنت دانش آموزان محروم پیشکش!
هشتاد درصد مردم جمعیت ۸۵ میلیونی ایران گیر نان شبشان هستند!
 
پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹