استاد محمد شمس در توئیتی در پاسخ به جانان خرم که آمدن زنده‌یاد شجریان به پاریس را تکذیب کرده بود نوشته است:
– به جانان خرم که آمدن زنده یاد شجریان را برای دیدن خانم مرضیه در پاریس تکذیب کرده است!
– اول این‌که شما آنموقع در ایران بودید.
– در این ملاقات خانم بدری پورطباخ هم حضور داشت که تا لحظه آخر با خانم مرضیه بود.
– شاهد دیگر هم آقای ابوالقاسم رضایی و مادر رضایی‌هاست که شجریان با ایشان هم ملاقات داشت. عکس بنده و آقای طاهرزاده هم که موجود است. شاید خانم مرضیه با توجه به ترددات شما به ایران صلاح ندانستند به شما چیزی در این مورد بگویند.

 
 
پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹