شلیک مستقیم ماموران لباس شخصی منجر به قتل یک بلوچ شد. گلوله ماموران لباس شخصی اطلاعات به خودروی این جوان هموطن اصابت کرده خودرو آتش گرفت و جان جوانش در آتش کین دشمنان ایران و ایرانی سوخت و جان خود را از دست داد.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ،‌ جمعه ۲۵ مهر ۹۹،‌ ماموران اطلاعات با لباس شخصی یک شهروند اهل بلوچستان به نام محمد خاکی زهی فرزند پیرمحمد را در محله هیزآباد مهرستان با شلیک مستقیم به قتل رساندند.
یک منبع مطلع در این مورد به گزارشگر کمپین فعالین بلوچ گفت: «ماموران اطلاعات با لباس شخصی به ظن حمل مواد مخدر به سمت خودروی محمد تیراندازی کرده که بر اثر آن خودرو دچار حریق شده است».
این منبع افزود: «با تیراندازی ماموران اطلاعات و دچار حریق شدن خودرو، محمد در داخل خودرو در آتش سوخته و با بررسی های ماموران اطلاعات مشخص شده که خودروی وی فاقد مواد مخدر است و هیچ باری به همراه ندارد به سرعت از محل متواری شدند».
 یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹