۱۶ نفر از پارلمانترها و شخصیتهای فرانسوی طی نامه‌یی که روزنامه فرانسوی لوموند آنرا منتشر کرده است لغو تحریم تسلیحاتی رژیم آخوندی را یک خطای استراتژیک خواندند.
در این نامه آمده است: لغو این تحریم تصمیمی شوم خواهد بود که پیش از هر چیز به خصومت ها در خاورمیانه دامن زده، عامل بی‌ثباتی تازه‌ای در این منطقه درگیر بحرانهای خطرناک به‌وجود خواهد آورد. گستره‌ای از شبه‌نظامیان شیعه که حاکمان تهران آنان را مسلح و تأمین مالی می‌کنند و آموزش می‌دهند، سود برنده اصلی چنین تصمیمی خواهند بود.
در این نامه ضمن اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم در کشورهای اروپایی از جمله طراحی برای انفجار در میتینگ مقاومت ایران در ۲۰۱۸ آمده است: کشور ما هم‌چنین ممکن است این بار در قلمرو داخلی خود هزینه لغو تحریم تسلیحاتی ایران را بپردازد، چرا که رژیم ملایان قویاً در حمایت از تروریسم بین‌الملل دست دارد. قضاییه بلژیک به‌تازگی گواه تازه‌ای بر این امر ارائه داد ( لوموند۲۶مهر۹۹).

 
 
 
دوشنبه ۲۸مهر ۱۳۹۹