پدر و مادر داغدیده نوید افکاری با نوشتن نامه‌یی خواهان رسیدگی به شکایت فرزندانشان حبیب و وحید افکاری شدند. آنان یادآوری کردند که ۴۵ روز است که فرزندانشان در حبس انفرادی هستند. و به شکایت شان در مورد ضرب و شتم و شکنجه رسیدگی نشده است. این پدر و مادر داغدیده خواهان پاسخگویی دستگاه قضایی شدند که چرا فرزندان شان ممنوع الملاقات هستند.
نامه پدر ومادر نوید افکاری
متن کامل نامه این پدر و مادر داغدیده به این شرح است: «آقای هاشمی، قاضی ناظر بر زندان عادل آباد شیراز؛ فرزندانم نوید، وحید و حبیب افکاری در تاریخ ۱۳ و ۱۵ شهریور۹۹ با ضرب و شتم به انفرادی منتقل شدند. به همین دلیل خواستار رسیدگی به شکایت خود شدند. وهمچنین خانواده نیز خواستار رسیدگی به ضرب و شتم و شکنجه انها توسط علی خادم الحسینی و گارد زندان شد. پس از آن پزشکی قانونی با مراجعه به زندان، جراحات و صدمات وارده به فرزندانم را ثبت کرد که در مورد نوید ۱۷ مورد و در مورد وحید و نوید حدود ۱۵ بوده است.
اما با وجود گذشت ۴۷ روز، هنوز هیچ اقدامی انجام نشده و دفتر آقای رضایی دانا، ریاست زندان عادل آباد ادعا میکند شکایات توسط آقای رضایی دانا ثبت شده، اما مرجع رسیدگی، تاریخ ثبت شکایت و شماره نامه را به ما نمیدهد.
خواهشمند است در صورت ثبت شکایت مدارک آن را تحویل دهید. تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد وهمچنین دلایل تاخیردر ثبت شکایت را توضیح دهید. و اگر ثبت نشده، دلیل جلوگیری از ثبت شکایت را توضیح دهید.
ضمنا فرزندان بنده بعد از ضرب و شتم، همچنان در انفرادی نگهداری میشوند. اگر تصمیم گیرنده شما هستید علاوه بر ارجاع فوری آنها به بند عمومی، دلایل تحمیل انفرادی و شرایط شکنجه او، انفرادی و زیرزمین زندان را توضیح دهید و اگر تصمیم گیرنده شما نبوده اید، مقامی که به شما دستور این اقدامات را داده معرفی کنید».
 
 
 
سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹