علیرضا حیدری نماینده کارگران در شورای عالی کار اذعان کرد با قیمت امروز ارز، درآمد یک کارگر حداقل‌‌بگیر کمتر از ۸۰ دلار در ماه است.
درحالی که بانک جهانی خط فقر مطلق را بر مبنای درآمد روزانه یک تا دو دلار برای هر نفر و ماهانه ۵۷ دلار دانسته است، علیرضا حیدری نتیجه گرفت پس وقتی حقوق یک کارگر حداقل‌بگیر کمتر از ۸۰ دلار در ماه است یعنی سهم هر یک از اعضای خانواده چهار نفری کارگری ۲۰ دلار در ماه می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود که بر اساس محاسباتی که بهمن سال گذشته داشتیم هزینه حداقلی یک خانوار چیزی حدود پنج میلیون تومان در ماه بود. با افزایش حدود ۲/۵ برابری قیمت دلار، این هزینه به بیش از هفت میلیون تومان می‌رسد و حداقل حقوق فقط حدود ۲۵ درصد مخارج را تامین می‌کند.
نتیجه آنکه حق گرفتنی است و آنکه گلوی مردم ایران را فشرده است سران حکومت آخوندی هستند پس هر ایرانی باید برای نجات خود قیام کند.

 

 
 
سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹