وال استریت جورنال: دولت دونالد ترامپ در صدد است تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری تحریم‌های بیشتری علیه رژیم ایران اعمال کند که رفع آنها در دولت‌های آینده دشوار باشد.
دولت ترامپ در صدد است بخش‌هایی را که به نظر در تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی منطقه‌ای رژیم ایران حیاتی هستند، مانند پتروشیمی و صنایع فلزی را تحت فشار قرار دهد، به همین دلیل بخش انرژی رژیم ایران به طور ویژه مد نظر است.

شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹