این کامنت من زیر پست یک اصلاح طلب دولتی است که درصفحه اش نوشته است ( با تمام قوا از اصلاح طلب های دولتی باید حمایت کرد !! )
کامنت من » خنده حضار !!! دیگر گذشت دوران مردم فریبی تان – اصلاح طلب ، اصول گرا دیگر تمومه ماجرا . این شعار کل ملت ستمدیده و دردمند ایران است که هرچه کشید رنج و شکنجه و فقر و بیکاری و زندان و اعدام از دست شما فریبکاران اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب بود . دیگر گذشت دورانی که ملت را با همین جفنگیات تان تشنه سر چشمه می بردید و تشنه برمیگرداندید . دیگر گذشت دوران اصلاحات کذایی تان ! دوران انتخابات مزخرف وقلابی و کذایی تان . ملت ایران در میدان است . درست روبروی شما . درخیابان است و فریاد میزند . ما گرسنه ایم . ما شش ماه به شش ماه حقوق نمی گیریم . ما شغل نداریم . ما همان کارگران معدن هستیم که درسال گذشته درهمین روز ها درعمق سیاه معدن چال شدیم و شما بیشر ف های درحکومت هیچ کاری برایمان نکردید . ما همان آتش نشان های شریف پلاسکو هستیم که درآتش ظلم شما سوختیم و حتی یک شیلنگ سالم آب هم نداشتیم که آتش افتاده برجانمان را خاموش کنیم . وشما دولتی های بی پدر و مادر مفتخور و اختلاسگر حتی کمک کوچکی هم به ما نکردید . ما همان زلزله زده ها هستیم که هنوز در چادر های فرورفته درآب و فاضلاب داریم زندگی میکنیم و شما از خدا بی خبر ها حتی خبر ندارید که بر سرکودکان ما چه دارد میآید . ما همان ها هستیم که بطورعلنی دربیغوله های جنوب شهر داریم کودکان مان را قیمت گذاری می کنیم و می فروشیم و شما عربده کش ها درمجلس که میلیارد میلیارد پول این ملت را صرف عیش و نوش خود می کنید حتی اطلاع ندارید که بر سر ما چه دارد میآید . ما هما ن ها هستیم که دیگر از کلیه و قرنیه و خون و کبد گذشته داریم همه بدنمان را برای یک دارو یک عمل جراحی کودکانمان به فروش می گذاریم . ما دیگر عشوه ها و غمزه های شما اصلاح طلب های دروغین را که در برابر ملت و در نهایت درکنار خامنه ای قاتل قرار دارید را نمی خریم . ما درمسیر سرنگون کردن شما اوباشان اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب هستیم . و میرویم که در فلک سرنوشت خود نقشی نو در افکنیم . سوخته اید و با خته اید و نابودیتان نزدیک است . خشم خدا بیصدا ست و لی سر انجام فرا میرسد . فسیروا فی الارض فانظر کیف کان عاقبه الظالمین . آیه از قرآن ( سفر کن درزمین و نگاه کن که سر انجام ظالمان چه بوده است ! ) روز خشم ملت ایران نزدیک است . و همه شما ستمگران چاره ای به جز تسلیم به سرنوشت تاریک خود ندارید . مرگ برجمهوری اسلامی درکلیت و تمامیت اش – درود برملت قهرمان ایران که برپا خاسته است و دیگر سکوت نمی کند. زنده باد آزادی ، زری اصفهانی

شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹