روز سه‌شنبه ۶آبان۱۳۹۹ آمارقربانیان کرونا  در ۴۶۰شهر از ۱۳۴هزار و ۵۰۰نفر گذشت.

شمار قربانیان در آذربایجان غربی به ۳۹۱۷نفر، در البرز به ۳۷۲۳نفر، در اصفهان به ۷۴۲۲نفر، در بوشهر به ۱۵۸۲نفر، در تهران به ۳۲۴۹۱نفر، در چهارمحال و بختیاری ۱۰۳۰نفر، در خراسان رضوی به ۱۰۱۰۷نفر، در خوزستان به ۸۱۶۳نفر، در زنجان به ۱۲۶۵نفر، در فارس به ۳۵۲۶نفر، در قم به ۵۸۳۵نفر، در لرستان به ۵۷۷۸نفر، در مرکزی به ۱۹۰۲نفر و در همدان به ۳۶۰۵نفر رسیده است.

در تهران، هاشمی رئیس شورای شهر گفت: «با توجه به وضعیت اقتصادی که شرایط مطلوبی هم ندارد، دولت اقتصاد را به بهداشت و سلامت ترجیح داده است. نتیجه عدم توجه دولت به بهداشت و سلامت، شرایط فعلی می‌شود»(سایت آخرین خبر رژیم ۶آبان).

جعفریان، رئیس بخش پیوند بیمارستان خمینی گفت: در گذشته «در یک بخش که ۲۰ تا ۳۰بیمار بستری بودند، دو نفر هم اکسیژن دریافت می‌کرده‌اند. حال در همان بخش ما ۳۰بیمار خواباندیم و همه هم به اکسیژن نیاز دارند. معلوم است که سیستم پاسخگو نخواهد بود. هرکجا مشاهده کردید که میزان مرگ و میر ناشی از کرونا از متوسط بین‌المللی بالاتر رفت، بدانید که از سقف توانایی سیستم درمانی گذشته‌ایم زیرا مرگ و میر ناشی از کرونا در بسیاری از موارد قابل پیشگیری است. حال اگر نمی‌توانیم پیشگیری کنیم، یعنی از سقف و تحمل سیستم درمان خارج شدیم»(ایسنا ۶آبان).

در آذربایجان غربی، رئیس دانشگاه پزشکی گفت: «استان در بدترین شرایط شیوع کرونا قرار دارد تمام تخت‌های ICU و تخت‌های ویژه بیماران کرونا پر شده و بستریها به ۱۴۲۷نفر رسیده‌اند، از این تعداد ۳۰۴جدید و ۲۶۹نفر در ICU بستری هستند. امروز بر اساس آخرین آمار با فوت ۲۳بیمار مجموع فوتی‌ها در استان به ۱۶۴۰نفر رسید»(خبرگزاری حکومتی مهر ۶آبان).

در فارس، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: شمار قربانیان کرونا طی ۲۴ گذشته به ۲۱نفر و تعداد کل جان‌باختگان به ۱۳۰۶نفر رسیده است. تعداد بستریها ۱۳۴۳نفر است که حال ۱۷۴نفر آنها وخیم گزارش‌شده است»(ایسنا ۶آبان).

در کرمان، «سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تعداد فوتی‌های قطعی ابتلاء به کووید۱۹ در ۲۴ساعت گذشته را ۱۹نفر اعلام کرد و گفت: مجموع جان‌باختگانی که ابتلای قطعی به کرونا داشته‌اند ۱۱۱۷نفر است»(خبرگزاری حکومتی مهر ۶آبان).

 سه شنبه ۶آبان ماه ۱۳۹۹