جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران در جدید‌ترین گزارش خود به سازمان ملل اعلام کرد که مقامات ایرانی از مهمات جنگی علیه معترضان استفاده کردند.
جاوید رحمان در سخنرانی خود مقامات ایرانی را متهم کردکه در اعتراضات آبان۹۸ به طور عمد از سلاح جنگی علیه معترضان استفاده کردند. قسمتی از سخنرانی جاوید رحمان درکمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد به این شرح است: گزارشی که من ارائه می‌دهم نگرانی‌های شدید مرا در رابطه با وضعیت حقوق‌بشر در ایران نشان می دهد.
خصیصه ویژه این وضعیت نقض‌های سیستماتیک حقوق‌بشر و استمرار مصونیت (مقامات حکومتی مجرم و مسوول سرکوب) از مجازات است. جاوید رحمان در ادامه سخنرانی‌اش تاکید کرد که: در ایران یک روند روشن برای به سکوت کشاندن اعتراضات به وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بروز کرده است. در ماه‌های اخیر احکام اعدام علیه افرادی که در اعتراضات شرکت کرده بودند، صورت گرفته است. یک نمونه بارز آن اعدام خودسرانه نوید افکاری بود. او همچنین اضافه کرد که شرایط نگران‌کننده زندان موجب وخیم‌تر شدن نگرانی‌ها نسبت به کرونا است.
 سه شنبه ۶آبان ماه ۱۳۹۹