با فرا رسیدن سالگرد اعتراضات توده ای آبان ۹۸، بار دیگر یادآوری اینکه مردم در آبان چه خواستند و چه کردند و پیشروی هایی که پس از آن توسط جامعه انجام شد، اهمیت ویژه ای می یابد. قیام آبان خیزشی عمیق و درهم شکننده بود که تمامی معادلات سیاسی در ایران را بیش از پیش متحول ساخت.

آبان شعار «اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا» را به شیوه ای عینی و واقعی به بوته عمل گذاشت. هرچه که نشان از حکومت داشت، چه طیف اصلاح طلب آن و چه اصولگرا مورد تعرض قرار گرفت و دیگر حتی امید خود حکومت به برگزاری «سیرک سیاسی» انتخاباتی با حضور اصلاح طلبان را هم به حاشیه راند.

حالا یک سال از آبان ۹۸ گذشته است. جمهوری اسلامی بحران های بسیار شدیدی را تجربه کرده و به هر دری زده تا طی این یک سال، بار دیگر قیامی توده ای صورت نپذیرد، هرچند که هم در زمینه سیاسی در مواردی نظیر انتخابات و هم در عرصه میدانی نظیر دیماه ۹۸ این پروژه اش شکست خورد و جامعه ای که به ضرب گلوله و سرکوب و قطعی اینترنت موقتا عقب نشسته بود، دوباره جلو آمد و به شکلی تعرضی تر با فریاد «جمهوری اسلامی نابود باید گردد»، سرنگونی حکومت را نشانه رفت.

پس از گذراندن فراز و نشیب های دوران شیوع کرونا و خروج از شوک اولیه انتشار این بیماری، امروز میل به ایجاد یک شرایط جدید در جامعه دوباره نمودهایش را پیش رویمان قرار داده. اما این امر باید با استفاده از سکوی پرتابی که سالگرد قیام توده ای آبان ۹۸ در اختیارمان قرار داده، تسریع یابد. باید بتوانیم زیرساخت های موجود برای حضور دوباره اجتماعی در خیابان ها را تقویت کنیم و به شکلی گسترده و سراسری حکومت اسلامی را به عقب برانیم.

باید با تداوم شعارنویسی ها، پخش تراکت، برگزاری تجمعات یادبود برای کشته شدگان آبان و اعتراض نسبت به قاتلان آنها، غالب کردن خواست فوری آزادی معترضین آبانماه و لغو تمامی احکام زندان و اعدام برای آنها، ایجاد گفتمان های جمعی و گروهی درباره شرایط کنونی مان، حضور اعتراضی در شبکه های اجتماعی و … این مهم را به تحقق برسانیم.

بخش های مختلف جامعه از جمله دانشجویان باید با فرا رسیدن سالگرد آبان ۹۸، با یادآوری جنایات حکومت در طول یک سال گذشته، خواهان محاکمه مسببین و آمرین به کشتار دانشجویان، جوانان و به طور کلی کشته شدگان آبان ۹۸ شوند.

مردم و خانواده های کشته شدگان حق دارند تا برای گرامیداشت یاد هزاران کشته شده راه آزادی و برابری تجمع اعتراضی برگزار کنند، مراسم یادبود بگیرند و به هر نحوی که میخواهند مطالبات و خواسته های خود را فریاد بزنند.

سالگرد آبانماه، آنگونه که در طول یکسال اخیر نیز بوده است، باید به سکویی بدل شود که فریاد «آبان تا نابودی جمهوری اسلامی ادامه دارد» در کل جامعه طنین انداز شود.

دانشگاه سنگر آزادی و برابری

۰۷ آبان ۱۳۹۸

۲۸ اکتبر

پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹