امی بارت مادر هفت فرزند است که دو تن از آنها سیاه پوست و از کشور هائیتی هستند که وی آنها را به فرزندی قبول کرده است.
امی بارت یکی از وکلای شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران در نبرد حقوقی بر سر نامگذاری جنبش اپوزسیون رژیم ایران در فهرست گروههای تروریستی به درخواست رژیم آخوندها بود که دادگاه حکم به خارج کردن نام آنها از این فهرست را داد.
وب سایت یورو نیوز که سیاست معامله و مماشات اتحادیه اروپا با رژیم تروریستی و ضد ایرانی آخوندها را بازتاب می دهد در واکنش به تایید قاضی بارت برای تصدی در دیوان عالی آمریکا از سوی سنای این کشور نوشت:
«ارتباط قاضی جدید دیوان عالی آمریکا با «سازمان مجاهدین خلق» ایران چه بود؟
قاضی جدید دیوان عالی آمریکا یکی از پنج وکیلی بود که بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ میلادی وکالت «شورای ملی مقاومت ایران» وابسته به «سازمان مجاهدین خلق» را برعهده داشت. به گزارش واشنگتن پست گروه پنج نفره وکلای «شورای ملی مقاومت ایران» در آن زمان برای حذف این شورا از فهرست سازمان های تروریستی وزارت خارجه آمریکا تلاش می کردند.
استدلال وکلای «شورای ملی مقاومت ایران» در آن زمان این بود که این شورا هنگام معرفی سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک سازمان تروریستی از سوی وزارت خارجه آمریکا صاحب دفتر و حساب بانکی در این کشور بوده است. از نظر وکلای مدافع «شورای ملی مقاومت ایران» به همین دلیل باید به وضعیت این شورا در روندی منصفانه رسیدگی می شد. دادگاه در آن زمان نظر وکلای مدافع «شورای ملی مقاومت ایران» را پذیرفت و به وزارت خارجه آمریکا دستور داد تا اطلاعاتی را که براساس آن «شورای ملی مقاومت ایران» در فهرست سازمان های تروریستی قرار گرفته است منتشر کند و به این شورا اجازه پاسخگویی در روند بررسی وضعیت آن (تروریستی بودن یا نبودن) بدهد.
آمریکا در نهایت در سال ۲۰۱۲میلادی سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان های تروریستی خارج کرد.»
ملاحظه می کنید که صرف نظر از تضادهای سیاسی در آمریکا چگونه سیاست معامله و مماشات با آخوندهای زن ستیز هم در کارزار تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نقش دارد!

پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹