نگار مسعودی، عکاس و مستندساز در باره اسید پاشی به زنان، روز پنج‌شنبه ۸ آبان۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل پدر و مادر این وی کرده و برخی از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹