به گزارش کمپین فعالین بلوچ شامگاه جمعه ۹ آبان ماه ۹۹، یک سوخت بر بلوچ به نام «محمدامین رئیسی» ۱۷ ساله فرزند اسحاق اهل شهر جالق شهرستان سراوان بر اثر تعقیب و گریز توسط ماموران امنیتی کشته شد.

یک منبع مطلع گفت: ”محمد امین برای فروش سوخت با موتور به ماشکید رفته که به دلیل افت بازار سوخت کسی حاضر به خرید آنها نشده است.“

این منبع افزود: ”محمد امین در مسیر بازگشت تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار می گیرد که برای فرار از دست ماموران با سرعت زیاد موتور در جاده واژگون شده و با برخورد جسم سخت به سر جان خود را از دست داده است.“

جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹