«مقاومت ایران صرفنظر از مواضع سیاسی آقای حبیب اسیود و گروه متبوع وی، این آدم‌ربایی و جنایت آشکار را که نقض قوانین بین‌المللی است، قویاً محکوم می‌کند و ملل متحد و اتحادیه اروپا و دولت سوئد را به اقدام فوری برای بازگرداندن او که دارای تابعیت سوئدی است فرا می‌خواند. فراهم کردن هر گونه تسهیلات برای ربودن پناهندگان ایرانی و مخالفان رژیم ایران و بازگرداندن آنها به ایران از سوی کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای همسایه ایران غیرقابل قبول و منزجرکننده است.»
گفتنی است که رژیم ایران روز شنبه ۱۰ آبان اعلام کرد که حبیب اسیود، رهبر گروه الاحوازیه را در خارج از کشور دستگیر و به ایران منتقل کرده‌اند. گفته می شود که وی در ترکیه ربوده شده است و تابعیت کشور سوئد را داراست.

دوشنبه  ۱۲ آبان ۱۳۹۹