حکم اعدام جاسم حیدرى از اهالى کوى زعفرانیه شهر اهواز که آذرماه ۱۳۹۶ توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده و در شعبه دوم بیدادگاه رژیم در اهواز به اتهام «بغی» محاکمه شده بود، از سوی دیوان عالی کشور تایید و به این زندانی ابلاغ شد.
این فعال مدنی عرب آذرماه ۱۳۹۶ به اتهام های «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» و «بغی» توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد.
وی پس از چندین ماه تحمل بازجویی های فشرده و شکنجه های فیزیکی و روانی در بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان شیبان اهواز منتقل شد.
جاسم حیدری به اتهام «بغی» محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.
مرضیه حیدرى مادر این فعال مدنی، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۶، بازداشت شده و تحت فشارهای بسیار برای اخذ اعترافات اجباری علیه فرزندش بودو پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان سپیدار منتقل و سپس با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹