بنا به گزارش سایت کاخ سفید، در تحولی دیگر رئیس‌جمهور آمریکا روز ۲۲آبان۹۹ (۱۲نوامبر) وضعیت اضطراری ملی این کشور در رابطه با رژیم ایران را به‌دلیل تهدیدهای فوق‌العاده از سوی این رژیم به مدت یک‌سال دیگر، تمدید کرد.
در فرمان دونالد ترامپ آمده است: «روابط آمریکا با رژیم ایران هنوز به‌حالت نرمال درنیامده است. به همین دلیل وضعیت اضطراری اعلام شده در ۴نوامبر۱۹۷۹ و اقدامات تصویب شده در آن تاریخ، برای مقابله با آن وضعیت اضطراری باید به‌طور مؤثری ادامه یابد».
رئیس‌جمهور آمریکا که دستورش در فدرال رجیستر منتشر و برای کنگره ارسال شده است، تأکید کرد: «بر اساس بند ۲۰۲ (d) قانون اضطراری ملی، من وضعیت اضطراری اعلام شده در دستور اجرایی ۱۲۱۷۰را برای یک سال دیگر در رابطه با رژیم ایران ادامه تمدید می‌کنم».

پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹