در بحبوحه فاجعه کرونا و بیکار شدن میلیونها نفر قیمت اقلام ضروری روزبه‌روز گرانتر می‌شود. تلویزیون حکومتی در اعترافی ناگزیر گفت:
در روزهای اخیر بار دیگر شاهد موج جدیدی از گرانی‌ها به‌خصوص در اقلام پرمصرف و اساسی هستیم، شیر، روغن، مرغ و میوه جز اقلامی هستند که یکباره با جهش قیمتی روبه‌رو شدند
در بین اقلام گران شده مرغ جایگاه ویژه‌یی دارد زیرا طی حدود هفت ماهه امسال هر کیلو مرغ از ده‌هزار تومان به ۲۵هزار تومان رسید اما در چند روز اخیر قیمت مرغ مجدداً از ۲۵هزار تومان به ۳۵۵۰۰تومان طرقی کرد تا حدود ۴۲درصد تنها در یک هفته گران شده باشد».

تلویزیون شبکه خبر ۳آذر»

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نیز با عنوان «۲۰ قلم کالا در یک روز گران شد» اذعان کرد که: «مجوز گرانی حداقل ۲۰قلم کالا رسماً با امضای دولت به بازار داده شده است.»

سه شنبه ۴آذر۱۳۹۹