اسنادی که ملاحظه می‌کنید، پیامهای رد و بدل شده از طریق اس.ام.اس بین اسدی و سعدونی در روز ۸تیر ۹۹و پس از آخرین ملاقات در لوکزامبورگ در ۷تیر ۹۹ است. در این پیامها تروریستها ارتباطات خود را برای روز ۹تیر یعنی روز گردهمایی بزرگ تنظیم می‌کنند. این پیامها از طرف اسدی با شماره تلفن اتریشی ۰۰۴۳۶۶۰۲۲۲۷۶۸۱ و از طرف سعدونی از طریق مرکز خدمات بلژیکی ۰۰۳۲۰۳۰۱۱۲۰۲۳۲۰۵۰ رد و بدل شده و تا ساعتی قبل از دستگیر اسدی ادامه یافته است. این تماسها به فارسی اما با حروف لاتین نوشته شده است

سعدونی خطاب به اسدی

دایی سلام

پاسخ اسدی به سعدونی ۸تیر ۹۹ساعت ۲۰: ۸: ۰۳

خوبی؟ بازی نصب شد؟ (بمب راه‌اندازی شد؟)

پاسخ سعدونی به اسدی

آره بازی نصب شد. بردیم. صبحانه یکشنبه تاپ می‌زنیم

پاسخ اسدی ساعت ۲۰: ۱۳: ۲۵

به امید خودش، فقط من فردا ۱۱: ۳۰ و ۲۰: ۰۰ گیم بازی می‌کنم. شما هم بیایید هم‌بازی بشیم، حتما

پاسخ سعدونی به اسدی

حتماً می‌آیم پانسیون بازی می‌کنیم (روی اس.ام.اس صحبت می‌کنیم)

پاسخ اسدی به سعدونی ساعت ۲۰: ۱۶: ۴۵

اکی. خداحافظ

سؤال مجدد سعدونی از اسدی

اگر ps نصب نشد برگردیم خانه ذاکر (بلژیک) یا بریم برای صبحانه

توضیح: Ps مخفف POLY STATION۴ یک بازی کامپیوتری است که اشاره به بمب است

پاسخ اسدی به سعدونی ۲۰: ۱۹: ۵۶

همان (ساعت) ۲۰۰ که گیم بازی کردیم معلوم میشه. بای

پاسخ سعدونی به اسدی

باشه دایی

سؤال اسدی از سعدونی ۲۰: ۲۱: ۱۹

اگر نظرتون هست بازی (ساعت) ۲۰ را جلوتر بکشیم

پاسخ سعدونی

آره بهتره ۱۷۳۰ بهتره

پاسخ اسدی ۲۰: ۲۴: ۱۹

اکی همان ۱۷۳۰ خوبست، تیم شما برآمده (برنده) میشه انشاءالله، بای

پاسخ سعدونی

اکی فدات، بای

تماس مجدد سعدونی با اسدی روز ۹تیر ساعت حوالی ۱۱۳۰

سلام ps (بمب) راه انداختیم، میریم که جامو (جام را) ببریم دایی

پاسخ و سؤال مجدد اسدی ساعت ۱۱: ۳۴: ۴۱

دست درست، فیش تی وی هم وصل شد یا نه؟ (سیم بمب وصل شده است یا نه؟)

پاسخ سعدونی به اسدی

آره همه‌اش جوره (جور است)

پاسخ اسدی به سعدونی ۱۱: ۴۱: ۱۱

آفرین به شما. پانسیون با خودت نبر. بگذار تو درشکه باشه، من از ساعت ۲ مرتب میرم نظافت تا ساعت ۱۷۳۰ (تلفن را با خودت به داخل سالن ویلپنت نبر، در داشبورت ماشین بگذار، من سر می‌زنم تلفن را چک می‌کنم)

پاسخ سعدونی به اسدی

اکی من اطراف ۶ میآیم پانسیون (می‌آیم روی اس.ام.اس)، محتاج دعا

پاسخ اسدی به سعدونی۱۱: ۴۴: ۳۰

دست حق به همراهتون

سه پیام بی‌پاسخ اسدی به سعدونی

بعد از دستگیری سعدونی و نعامی در ساعت ۱۲۳۰

پیام بی‌پاسخ اول از اسدی به سعدونی ۱۳: ۰۶: ۴۰

توی زمین بازی پانسیون نرید. بعد از خروج بروید، بروید بعداً بروید پانسیون (در سالن به اس.ام.اس مراجعه نکنید، بعد از خروج از سالن سراغ اس.ام.اس بروید)

پیام بی‌پاسخ دوم از اسدی به سعدونی ۲۰: ۴۷: ۰۳

خوبی؟ سلامتی؟

پیام بی‌پاسخ سوم از اسدی به سعدونی ۱۰: ۵۳: ۲۶روز یکشنبه ۱۰تیر

خوبی؟ سلامتی؟

و اینها آخرین تماسهای ثبت شده اسدی است که حدود دو ساعت قبل از دستگیری خودش برای سعدونی ارسال شده است.

چهارشنبه  ۱۲ آذر ۱۳۹۹