خواهر حامد قره اوغلانی: برای اتهاماتی که به برادرم زدند هیچ سندی نداده‌اند
«حامد قره اوغلانی»، دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه بهشتی و ساکن ارومیه، سال ۱۳۹۵ برای رفع مشکل مالی به کشور ترکیه سفر کرد و همان سال به ایران بازگشت. چهار سال بعد از آن سفر، یعنی تیرماه امسال، او در ارومیه بازداشت شد. نهادهای امنیتی مدعی هستند او در مدت اقامت در ترکیه با سازمان مجاهدین خلق ارتباط داشته است. خانواده حامد اما می‌گویند عزیزشان ما‌ه‌ها زیر شکنجه شدید قرار داشته است. «حامد قره اوغلانی» حدود پنج ماه پیش بازداشت شد و او را هفتم مهرماه به دادگاه بردند.
«هانیه قره اوغلانی»، خواهر این دانشجوی زندانی، می‌گوید جزییات حکم به آن‌ها اعلام نشده و فقط وکیل حامد در تماسی تلفنی به خانواده گفته است دو نفر از قضات ۱۳ سال و سه ماه زندان صادر کرده‌اند و قاضی سوم هم حکم اعدام داده است.

یکشنبه – ۱۶ آذر ۱۳۹۹