در سیل روز گذشته در استانهای بوشهر و هرمزگان دست‌کم  ۷تن از هموطنان جان باختند. دو هموطن در استان بوشهر و ۵هموطن در استان هرمزگان.
پل کلل که پل استراتژیک و ارتباط بین سه استان فارس، بوشهر و خوزستان است، زیر آب رفت و ارتباط این سه استان را قطع کرد.
در شهرستان خفر در استان فارس سیل خودروهای مردم را با خود برد و خانه‌ها را تخریب کرد.
دروازه قرآن شیراز را سیل فرا گرفت، مردم در وحشت از تکرار سیل سال گذشته که همین دروازه قرآن قربانیان زیادی بر جای گذاشت به‌یکدیگر هشدار می‌دادند که به این منطقه نروند.در حالیکه سیل وفاضلاب شهرها و خانه‌های بسیاری از مردم را فرا گرفته خسارت‌های فراوانی ببار آورده است. اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران می‌گوید: «برای مقابله با بلایای طبیعی سال گذشته پنج هزار و ۸۴ میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد شد که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه منظور شده و تا کنون نیز هیچ مبلغی در اختیار دستگاه های اجرایی خوزستان قرار نگرفته»!

دوشنبه ۱۷‌آذر  ۱۳۹۹