https://www.eurasiareview.com/09122020-two-important-events-that-revealed-critical-weakness-of-iranian-regime-oped/

روز ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ دو رویداد مهم سوژه خبری رسانه های دنیا شدند و پاشنه آشیل و ضعف بنیادین رژیم ایران را در برابر دیدگان جهان به نمایش گذاشته وبرملا نمودند.

یکم محاکمه یک دیپلمات ارشد و سر شبکه ماموران اطلاعاتی رژیم ایران در اروپا همراه با تیمی از تروریستهایی که او آنها را برای بمب گذاری در گردهمایی جنبش اپوزسیون ایران در سال ۲۰۱۸ در پاریس آماده کرده بود.

دوم ترور پاسدار محسن فخری زاده مجری اصلی دست یابی رژیم ایران به بمب اتم در قلب ایران و جایی که انتظار می رفت رژیم ایران حاکم بلامنازع باشد!

بررسی این دو رویداد تصویری از وضعیت رژیم ایران به دست می دهد که در تنظیم سیاستی درست در برابر آن موثر خواهد بود.

در رابطه با محاکمه یک دیپلمات رژیم ایران در دادگاه عالی شهر آنتورپ بلژیک و یک تیم تروریستی متصل به او این پرسش پیش می آید. چرا رژیم ایران برای ضربه زدن به جنبش مخالفش؛ سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی خود را هزینه کرده است؟ لذا این نه یک دیپلمات که تمامیت یک رژیم وتروریسم دولتی آن است که پشت میز محاکمه قرار گرفته است!

به نظر می آید رژیم ایران که در طول چند دهه در سایه سیاست مماشات تروریسم دولتی خود در اروپا و دیگر نقاط دنیا با استفاده از پوشش دیپلماتیک در می برد این بار در برابر یک اجبار و یک اشتباه محاسبه سیاسی قرار گرفته باشد.

از یک سو به دلیل نارضایتی گسترده و عمیق اجتماعی که بیانگر آمادگی شرایط عینی جامعه ایران برای سرنگونی این رژیم است. همچنین نقش وحضور جنبش اپوزسیون مجاهدین به عنوان شرایط ذهنی و تاثیر گذار و رهبری کننده این اعتراضات که بر سیاست بین المللی در قبال این رژیم تاثیر گذار بوده است. خارج شدن این اپوزسیون از تیر رس آن در عراق و انتقال به آلبانی؛ رژیم ایران را ناچار به تصمیمی بر خلاف تمامی پرتکلهای بین المللی و دیپلماسی برای بمب گذاری و ضربه زدن به این جنبش در پاریس وادار کرده است.

از یک سو به دلیل نارضایتی گسترده و عمیق اجتماعی که بیانگر آمادگی شرایط عینی جامعه ایران برای سرنگونی این رژیم است. همچنین نقش وحضور جنبش اپوزسیون مجاهدین به عنوان شرایط ذهنی و تاثیر گذار و رهبری کننده این اعتراضات که بر سیاست بین المللی در قبال این رژیم تاثیر گذار بوده است. خارج شدن این اپوزسیون از تیر رس آن در عراق و انتقال به آلبانی؛ رژیم ایران را ناچار به تصمیمی بر خلاف تمامی پرتکلهای بین المللی و دیپلماسی برای بمب گذاری و ضربه زدن به این جنبش در پاریس وادار کرده است.

رژیم ایران می خواست با حذف مریم رجوی به بهای یک کشتار جمعی از شمار زیادی از سیاستمداران و پارلمانترهای کشورهای جهان و هنرمندان و شهروندانی که در این گردهمایی حضور پیدا کرده بودند؛ حتی کودکان! از سر استیصال و درماندگی با یک تیر دو نشان بزند!

هم با ضربه زدن به اپوزسیون برای مردم ایران و جهان قدرتنمایی بکند و به نیروهای خود برای سرکوب اعتراضات روحیه بدهد. هم برای مذاکره و معامله با دولتهای اروپایی خود را قوی و بی بدیل بنمایاند. برای این منظور هم حسن روحانی رئیس جمهور نظام به اتریش سفر کرد و قرار بود به سوئیس هلند و فرانسه هم سفر نماید و میوه های این پیروزی را بچیند!

برنامه رژیم ایران که در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری شده بود این بود که با استفاده از عوامل نفوذی انفجار را ناشی از اختلاف درونی بنامد و دو تن از ماموران خود به نامهای مسعود خدابنده و ایرج مصداقی را به تلویزون اینترنشنال برای پوشش خبری انفجار در سالن ویلپنت فرستاده بود.

رژیم ایران به روال گذشته و سیاست چشم پوشی کشورهای اروپایی عملیات خود را طراحی کرده بود که یک اشتباه محاسبه بود. روزنامه اتریشی وینر سایتونگ در مورد دادگاه دیپلمات رژیم ایران نوشت: در این دادگاه نه تنها اسدی و سایر ترویستها، بلکه «رژیم تهران در پشت میز محاکمه در دادگاه بلژیک است»

همزمان با برگزاری این دادگاه در روز ۲۷ نوامبر پاسدار محسن فخری زاده مدیر پروژه اتمی رژیم ایران در قلب ایران ترور شد. محسن فخری زاده که از وی با عنوان پدر بمب اتمی رژیم ایران نام برده می شد دومین مهره مهم پس از قاسم سلیمانی بود که حذف شد.

ترور پاسدار فخری زاده که اپوزسیون مجاهدین هرگونه دست داشتن در آن را تکذیب نمود؛ ضعف و شکاف امنیتی رژیم ایران را که چهار دهه شعار نابودی ومحو اسرائیل را می داد برملا نمود و نشان داد؛رژیمی که با کشتار شهروندان معترض به گرانی وفقر و زندان وشکنجه واعدام قدرتنمایی پوشالی می کند حتی در بالاترین سطوح خود امنیت ندارد وتلاش برای دست یابی به بمب اتم و توسل به تروریسم دولتی برای پوشاندن ضعفی بنیادین است. ضعف عدم مشروعیت وعدم پایگاه اجتماعی و بی آیندگی.

 
 
 
چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹