عفو بین الملل: اعدام‌های مخفیانه و فراقضایی تابستان سال ۶۷ بیش از این نباید بدون رسیدگی و مجازات باقی بمانند
روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه عفو بین الملل در بیانیه‌ای هشدار گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به رژیم ایران در مورد تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار حاکمیت آخوندی در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ را «اقدامی بی‌سابقه » و «نقطه عطفی» در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به «این جنایات» خوانده است.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود تصریح کرده است: «گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بی‌سابقه به دولت ایران هشدار داده‌ا‌‌ند که تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین المللی خواهند کرد».
 
 
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، در این زمینه گفته است: «نامه کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد به مقام‌های ایرانی در مورد کشتار ۶۷، تحولی بزرگ و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی به شمار می‌آید».
این مقام عفو بین الملل اضافه کرده است: «کارشناسان ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد، هرچند دیر، اما اکنون پیامی صریح به مقام‌های ایرانی و جامعه جهانی ارسال کرده‌اند: «ناپدیدساز‌ی‌های قهری مجرمانه‌ای که از زمان اعدام‌های مخفیانه و فراقضایی تابستان سال ۶۷ تا به امروز ادامه داشته است بیش از این نباید بدون رسیدگی و مجازات باقی بمانند».
در فاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریورسال ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی که عمدتا از هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند و همچنین از گروه‌های چپگراو دیگر گروه‌های مخالف در زندان‌های ایران به دستور خمینی ضحاک و با تشکیل هیاتی مشهور به «هیات مرگ» اعدام شدند و بسیاری از خانواده ها حتی نشانی گور عزیزانشان را هم ندانستند.
عفو بین الملل در این زمینه می‌گوید، مقا‌م‌های ایرانی در بیش از ۳۰ سال گذشته، چگونگی این اعدام‌ها و محل دفن کشته شدگان را به نحوی نظام مند و برنامه ریزی شده پنهان ساخته و در نتیجه مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری علیه قربانیان که شامل کشته شدگان و خانواده آنان می‌شود، شد‌ه‌اند».
 
 
چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹