نازنین از فعالین دانشجویی سابق، سه‌شنبه شب ۱۸ آذرماه توسط نیروهای امنیتی و در منزل خانوادگی خود در اهواز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
تا کنون هیچ دلیلی برای بازداشت نازنین محمدنژاد طرح نشده است.
نیروهای امنیتی امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه در تماس با خانواده وی از آنها خواسته‌اند تا از اطلاع‌رسانی در خصوص بازداشت وی خودداری کنند. آنان در این تماس مدعی شده‌اند که طی ۱۰ روز آینده از وضعیت او به خانواده‌اش خبر خواهند داد.

چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹