از صبح روز چهارشنبه نوزده آذرماه، چهارده تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان ارومیه در اعتراض به عدم اجرای طرح کاهش مجازات حبس تعزیری در پرونده‌های خود به صورت همزمان اعتصاب غذا کردند.
اعتصاب این زندانیان در اعتراض به عدم اجرای طرح کاهش مجازات حبس تعزیری در پرونده‌های خود صورت گرفته و از صبح امروز در اتاق افسر نگهبانی زندان ارومیه اقدام به تحصن کرده‌اند.
نام زندانیان اعتصاب کننده “جواد یوسفی، فرزند فرامرز، بهزاد عباسی قراگوز، فرزند فریدون، سیدآرام امین الاسلام زاده، فرزند سیدخالد، فاروق لواشلویی، فرزند خسرو، محسن محالی، فرزند خضر، محمد حسین پور، فرزند علی، خسرو زرستان، فرزند محی‌الدین ، توفیق عبداللی، فرزند حسین، ایرج صوفی، آران (عبدالمجید) تیباش، فرزند خالد، دارا رشیدی، فرزند مصطفی، حسین عثمانی، سالار صدیق همدانی و پدرش ابراهیم صدیق همدانی، فرزند صادق” می باشد.

 پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹