روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه مریم عامری، شهروند توسط ماموران اداره اطلاعات در اهواز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
هنوز از دلیل از بازداشت و محل نگهداری مریم عامری اطلاعی در دست نیست.
مریم عامری از دوستان نزدیک فاطمه تمیمی، شهروند اهل شهر چمران از توابع شهرستان بندر ماهشهر است که چند ردز پیش نیز
توسط نیروهای سرکوبگر امنیتی بازداشت شد.
مریم عامری و فاطمه تمیمی قصه‌ها، لالاییها و ترانه‌های عربی را برای ثبت تاریخ شفاهی روستا به روستا جمع آوری میکردند.
جمعه ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۹