شهردار رژیم در تهران روز چهارشنبه ۱۹آذر اعلام کرد حدود شش هزار متر مربع زمین از املاک شهرداری در تهران را از قالیباف و همسرش و یکی دیگر از همدستان قالیباف پس گرفته است.
متعاقباً مشاور قالیباف اعلام کرد از حناچی شکایت کرده است.
پیش از این در جنگ باندهای غارتگر رژیم فاش شده بود که قالیباف در شهرداری تهران یک قلم تحت پوش یک مؤسسه خیریه به اسم همسرش بیش از سه هزار متر زمین را در منطقه شش تهران تصاحب کرده و میزان تصاحب املاک توسط مرتضی طلایی رئیس سابق شورای شهر تهران و از همدستان قالیباف آن‌چنان بود که رسانه‌های حکومتی از آنها به‌عنوان املاک نجومی نام می‌برند.
دزدیهای قالیباف در شهرداری تهران تاکنون بارها موجب تشدید جنگ و دعوای باندهای غارتگر حکومتی شده است. از جمله در سال۹۵ باندهای رقیب یک پرونده دزدی ۲هزار و ۲۰۰میلیارد تومانی در واگذاری املاک شهرداری تهران در زمان قالیباف در قضاییه رژیم گشودند که در نهایت به هیچ نتیجه‌یی منجر نشد.

جمعه ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۹