شبکه خبری بگونه

نه به تسليم و سكوت, نه به فقر و فحشا و اعتياد, نه به زندان و شكنجه و اعدام و نه به شاه و نه به شیخ

اخبار

رژیم ایران با تحقیق سازمان ملل در مورد کشتار مخالفان روبه‌رو می‌شود

عرب نیوز در شماره امروز خود به‌تاریخ ۲۰آذر نوشت: «رژیم ایران با تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد قتل‌عام مخالفان زندانی روبه‌رو است که رژیم بیش از ۳۰سال سعی کرده است آنها را پنهان کند. بیشتر کسانی که کشته شدند، هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. گروهی متشکل از هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به رژیم ایران نامه نوشته و تأکید کردند به‌دلیل ادامه خودداری این رژیم از افشای سرنوشت و محل دفن کشته‌شدگان نگران بودند. آنها هشدار دادند اگر رژیم ایران از ادامه عمل به تعهدات خودش خودداری کند با تحقیقات بین‌المللی روبه‌رو خواهد شد. شورای ملی مقاومت ایران این رقم را تا ۳۰هزار نفر اعلام کرده است».

جمعه ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۹