بامداد شنبه ۲۲ آذرماه ۹۹، ماموران لباس شخصی اطلاعات رژیم یک زن بلوچ به نام «خدیجه دهانی» اهل روستای نظرآباد (حیط کارگاه) بخش پارود شهرستان راسک را زیر گرفته و فرار کردند.
براساس اعلام منابع محلی، خدیجه پس از زیرگرفتن با خودروی ماموران اطلاعات و انتقال به بیمارستان ولایت راسک، جان خود را از دست داد.
یک منبع مطلع گفت: ”ماموران لباس شخصی اطلاعات به همراه هنگ مرزی قصد توقیف و انتقال خودروهای سوخت بران که از مرز وارد می شوند را داشته که مردم محلی روستای نظرآباد مانع این کار شدند.“
این منبع در ادامه گفت: ”پس از تجمع زنان بلوچ برای عدم اجازه انتقال خودروهای سوخت بران توسط ماموران امنیتی، لباس شخصی های اطلاعات با اقدام فراقانونی خود از روی تجمع کنندگان رد شده که بر اثر آن خدیجه در مسیر خودرو قرار داشته و عامدانه توسط ماموران امنیتی زیرگرفته شده است. »
این منبع افزود: ”ماموران اطلاعات با لباس شخصی شبانه در مناطق مرزی پشامگ کمین می زنند تا خودروهای سوخت بران را توقیف و از آنها اخاذی کنند.“

یکشنبه ۲۳آذر ماه ۱۳۹۹