برای آخوندهای حاکم هیچگاه جاه‌طلبی هسته‌یی یک امر جناحی نبوده است. محمد خاتمی همانقدر دنبال برنامه اتمی بود که احمدی‌نژاد.
جیک‌سولیوان، برگزیدهٔ بایدن به‌عنوان مشاور امنیت ملی، دوشنبه در اجلاس شورای مدیران وال استریت ژورنال گفت دولت آتی امیدوار است با پیوستن مجدد به توافق اتمی، رژیم ایران را“ دوباره مهار ”کند و آن را مجبور به التزام به مواد توافق نماید و بدین ترتیب زمینه را برای“ مذاکرات بعدی“ حول موضوعات وسیع‌تر آماده نماید.
اما هر امید آمریکا برای پیشرفت وسیع‌تر در رابطه با رژیم ایران احتمالاً به نتیجه نخواهد رسید. بایدن خواهان تمدید تدابیر توافق ۲۰۱۵، محدود کردن توانمندی موشکی رژیم ایران، و مهار فعالیت‌های شرورانه آن در سراسر منطقه است. هیچ جناحی در حکومت ایران نداریم که حاضر به امضای چنین توافقی باشد. هم‌چنین رژیم ایران حاضر به قطع روابط خود با شبه‌نظامیان و نیروهای نیابتی که اهدافش را در خاورمیانه پیش می‌برند، نیست.
ملایان در حال تعقیب استراتژی اتمی‌شان به‌دنبال فرصت مناسب برای فرار اتمی و تبدیل به قدرت اتمی هستند.

یکشنبه ۲۳آذر ماه ۱۳۹۹