به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران افسانه عظیم زاده، فعال حقوق کودکان کار و زنان روز دوشنبه ۲۴ آذر ماه هنگامی که برای پیگیری درمان مادر بیمارش برای معالجه قلبی به بیمارستان میلاد مراجعه کرده بود، در مقابل چشمان پدر و مادرش، توسط نیروهای امنیتی سرکوبگر دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.
همزمان منزل وی و منزل مادرش توسط عوامل امنیتی تفتیش و وسایل شخصی وی ضبط و همراه خود بردند

سه شنبه۲۵ آذر ۱۳۹۹