آخوند روحانی روز چهارشنبه ۲۶آذر در جلسه هیات دولتش با اعتراف به‌شدت گرفتن جنگ باندهای نظام دربارهٔ «مذاکره» یا «مقابله» با جامعه جهانی، نسبت به‌تاثیر افشاگریها بر این بحران مرگبار، هشدار داد و نالید.
آخوند روحانی گفت: متاسفانه می‌بینیم که تحت تاثیر رسانه‌های ماهواره‌یی ضد نظام، می‌گویند شرایط در برجام، شرایط سال۱۳۹۴ نیست و تفسیر می‌کنند نظام تحت فشار است. ما به‌هیچ‌وجه از روی کار آمدن بایدن ذوق‌زده نیستیم! اما از رفتن یاغی‌ترین فرد در آمریکا خوشحالیم.
روحانی درباره مذاکره با آمریکا گفت: دولت بعدی آمریکا خودش می‌داند چه مسیری انتخاب کند. اگر مسیر درست بخواهد، ما هم آماده هستیم و چنان‌چه مسیر اشتباه را بخواهد، باز هم شرایط آماده است.
وی افزود: در برجام آمریکا که هیچ، ۴+۱ هم نتوانستند یا نخواستند به‌تعهدات خود عمل کنند، اما ما به‌تعهداتمان درست عمل کردیم.

 

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹