روز سه شنبه ۲۵ آذرماه ۹۹، یک جوان بلوچ به نام «عبدالله قلندرزهی» فرزند شیراحمد اهل شهر زهک، بر اثر تیراندازی ماموران رژیم کشته شد.
یک منبع مطلع گفت: ”عبدالله در حال تردد از عابر پیاده یکی از خیابان های شهر زهک بوده که ماموران بدون هیچ جرمی به سمت او تیراندازی کردند. بر اثر تیراندازی ماموران به سمت عبدالله، گلوله به سر او اصابت کرده که جان خود را از دست داده است. نام ماموری که به سمت او تیراندازی کرده جعفر دهمرده بوده که پس از تیراندازی با خودروی ماموران دیگر از محل متواری شده است.“

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹