خبرگزاری های حکومتی نوشتند : همان مجلسی که نمایندگانش در سرلیست دریافت واکسن آنفلوانزا بودند و برخی از آنها ماشین‌های پیش‌کشی خودروسازان را به دلیل شاسی‌بلند نبودن قبول نداشتند، قرار است در بودجه ۱۴۰۰مبلغ ۱۱۸ میلیارد تومان اعتبارات رفاهی دریافت کنند.
و اما داستان خیانتبار اختصاص بودجه تنها به همین یک رقم ختم نمی شود چون بقیه بودجه هم نه اینکه برای بهداشت و آموزش و راه و جاده و مسکن و یا پرداخت حقوق های معوقه کارگر و پرستار و معلم و … در نظر گرفته شده باشد. نه اشتباه نکنید چون مابقی ارقام نجومی از بودجه هم تعلق گرفت به حوزه های جهل و جنایت با دهها عنوان ، نیروهای سرکوبگر داخلی برای کشتن و دستگیری زنان و جوانان در خیابان و شاخه های برون مرزی برای پرورش ترور و تروریسم، و صدا و سیمای آخوندی که بازوی خامنه ای در کشتار و سرکوب هموطنان ایرانی است و البته تتمه بودجه هم متعلق شد به دختر پاسدار قاسم سلیمانی و ….
و تنها راه نجات براندازی است.

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹