کانادا از وجود نواقص اساسی در تحقیقات رژیم ایران در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی خبر داد
بنا به گزارش مستقل کانادا در روز سه شنبه درباره فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی، رژیم ایران تحقیقات خود را در مورد سرنگونی هواپیمای غیرنظامی در ماه ژانویه به درستی انجام نمی دهد و بسیاری از سوالات بی پاسخ مانده اند. این سند هفتادونه صفحه ای آخرین ابراز سرخوردگی ملت های غربی از چگونگی کنترل جمهوری اسلامی پس از فاجعه ای است که منجر به کشته شدن صدوهفتادوشش نفر شد. رالف گودیل ، وزیر پیشین کابینه کانادا و مسئول کمک به خانواده قربانیان و بررسی چگونگی مقابله با حوادث مشابه در آینده ، گفت بسیاری از جزئیات اصلی این واقعه هولناک ناشناخته مانده است. وی در گزارش نوشت: «ایران … تحقیقات خود (ایمنی ، جنایی یا غیره) را به روشی کاملاً مستقل ، عینی و شفاف انجام نداده است و پاسخ به سوالات مهم» وجود ندارد. گودیل در پاسخ به سوال درباره احتمال انجام تحقیقات کاملاً شفاف از تهران گفت: «سابقه زیادی وجود ندارد که بتوان هرگونه خوش بینی را بر اساس آن پایه گذاری کرد.»

وزیر امور خارجه کانادا گفت که باور ندارد سقوط هواپیمای اوکراینی توسط رژیم ایران خطای انسانی بوده است.
فیلیپ شامپین در مصاحبه با سی بی سی گفت که توضیحات رژیم ایران در رابطه با سقوط هواپیمای اوکراینی را نمیتواند بپذیرد. او گفت که «آنچه من می گویم این است که ما شاهد شلیک موشک به سمت شرکت هواپیمایی بودیم و این برای من انواع سوالات را به وجود آورد».شامپاین همچنین گفت که او از کیفیت اطلاعات منتشر شده توسط رژیم ایران در این باره مطمئن نیست و همه آنچه که رژیم ایران می گوید را زیر سوال میبرد چرا که ارزش واقعی ندارد. شامپاین گفت که کار در مورد آنچه اتفاق افتاده دشوار است ، زیرا کانادا دسترسی به شاهدان ، شواهد و مظنونان را ندارد. وی گفت که برای پاسخ دادن به ایران فشار خواهد آورد.
سپاه پاسداران هواپیمای خطوط هوایی بین المللی اوکراین را در هشت ژانویه با موشک های زمین به هوا کمی پس از پرواز در تهران سرنگون کرد – همه صدوهفتادوشش سرنشین از جمله صدو سی و هشت نفر که با کانادا ارتباط داشتند کشته شدند.

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹