صبح روزپنجشنبه   ۲۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ده و چهل و پنج دقیقه، ماموران اداره اطلاعات پدر داغدار «نوید افکاری» را به همراه پسر دیگرش حمید که متولد سال ۱۳۶۰است از گورستان روستای سنگر دستگیر کرده و با خودشان به مکان نامعلومی منتقل کردند.
یک منبع مطلع گفت «حسین افکاری» و پسرش «حمید افکاری» را در حالی که در حال تمیز کردن حوالی مزار نوید بودند بازداشت کردند.
این در حالی است که بنابه گفته این منبع تا مدتها به آنها اجازه حضور آزادانه در این گورستان و رسیدگی به سنگ قبر نوید داده نشده بود. اما امروز آنها اطراف مزار نوید را که شیب تندی داشته و آماده سنگ قبر نبوده، سامان می‌داده اند که حین رسیدگی به این وضعیت بازداشت شده اند.
به گزارش هرانا حسین افکاری و حمید افکاری، پدر و برادر نوید افکاری دقایقی قبل آزاد شدند.

پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۹