خبرگزاری آسوشیتدپرس جمعه (۱۸ دسامبر) گزارش داد به عکس‌های ماهواره‌ای دست یافته که نشان می‌دهند جمهوری اسلامی در تأسیسات زیرزمینی فردو مشغول عملیاتی تازه است. این می‌تواند به معنای گسترش فعالیت هسته‌ای در سایت یادشده باشد، هرچند ایران از برنامه و مقاصد خود هیچ خبری منتشر نکرده است.
فاش شدن عملیات ایران در سایت زیرزمینی فردو در سال ۲۰۰۹، به نگرانی جهانی از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی دامن زد. اکنون در آخرین هفته‌های زمامداری دونالد ترامپ در کاخ سفید، تنش میان ایران و آمریکا به اوج رسیده و این خبر می‌تواند وضعیت را بیش از پیش پیچیده کند.عکس‌های ماهواره‌ای آسوشیتدپرس نشان می‌دهند که عملیات تازه در گوشه شمال غربی سایت انجام می‌گیرد. مجموعه سایت در زیر زمین قرار دارد تا دل کوه فرو رفته، تا از عملیات هوایی در امان بماند.
به گزارش رادیوآلمان به نظر کارشناسان ساخت و ساز در تأسیسات فردو از سمت و سوی برنامه هسته‌ای ای رزیم ایران پرده برمیدارد.
جمعه  ۲۸ آذر  ۱۳۹۹