شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس رژیم  خرید واکسن از خارج را غیرعملی دانست و گفت: «فعلاً خبری از خرید واکسن کرونا نیست چون برای تهیه واکسن کرونا نیاز است که منابع مالی را به‌صورت فرانک تأمین کنیم. پول‌هایی که ما داریم تبدیل به فرانک نمی‌شود».
وی افزود: «امید ما تولید واکسن کرونا در داخل کشور است. واکسن کرونای بنیاد برکت مجوز فاز اول آزمایش انسانی خود را دریافت کرده است و اوایل دیماه نیز آزمایشات آن آغاز خواهد شد. کارشناسان معتقدند که زودتر از خرداد و تیرماه سال آینده به تولید انبوه واکسن کرونا دست پیدا نخواهیم کرد».
خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۸آذر
جمعه  ۲۸ آذر  ۱۳۹۹