روز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه ۹۹، ماموران اطلاعات رژیم به منزل مسکونی یک کارگر بلوچ به نام «جلیل براهویی» فرزند خواستی اهل رسول آباد ایرانشهر، کارگر نانوایی، بدون حکم قضایی یورش برده و طلا و جواهرات و پول نقد موجود را با خود بردند.

یک منبع مطلع گفت: ”سرهنگ امینی رئیس آگاهی، سرگرد پیری معاون آگاهی، سروان حجت رازی، حامد میر و محمدی بدون حکم قضایی به منزل جلیل که کارگر نانوایی بوده بدون حکم قضایی یورش بردند.“

این منبع در ادامه گفت: ”ماموران امنیتی پس از ورود از روی دیوار به منزل جلیل، باعث ایجاد رعب و وحشت بین زنان و کودکان شده و با برخورد تند و زننده به آنها بی احترامی و فحاشی کردند.“

این منبع افزود: ”پس از تفتیش از منزل این شهروند بلوچ، مقداری طلا و جواهرات، دو میلیون تومان پول نقد، تلفن همراه و مدارک هویتی آنها توسط ماموران امنیتی به سرقت برده شده است.“

این منزل مسکونی جنب پایگاه مرکزی سپاه پاسداران ایرانشهر واقع شده است.

جمعه  ۲۸ آذر  ۱۳۹۹