در آوریل ۲۰۱۹ ، جواد ظریف ، وزیر امور خارجه ایران به عنوان میهمان ارجمند در مقر سپاه پاسداران مورد استقبال قرار گرفت.
سپاه توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی تعیین شده است.
بخش عملیات ویژه خارجی آن ، سپاه قدس ، سالها پیش این عنوان را دریافت کرده بود.
گزارش شده که وی گفته است برای هماهنگی سیاست ها جلسات هفتگی را با قاسم سلیمانی فرمانده معدوم نیروی قدس برگزار می کند. ایالات متحده همچنین در جریان بازدید از مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، ظریف را تحریم اقتصادی کرده و آزادی حرکت وی را در خاک ایالات متحده محدود کرده است.
در واقع ، همکاری و هماهنگی ظریف با طراحان عملیات تروریستی توسط رژیم ایران نقش وی را بیشتر از یک وزیر خارجه متعارف شبیه «وزیر تبلیغات» می کند.
اما دخالت ظریف در تروریسم بسیار گسترده تر است. اواخر ماه گذشته دادرسی بی سابقه ای با حضور یک دیپلمات عالی رتبه ایرانی و سه همدست در بلژیک آغاز شد. اسدالله اسدی ، به اصطلاح «دیپلمات» ظریف ، متهم به قاچاق بمب به اروپا هنگام مسافرت با گذرنامه رسمی ، و سپس انتقال ماده منفجره قدرتمند TATP به دو عامل شده است.
شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۹